Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
  Tydzień Bibliotek: 5 - 11 maja    -   28/4/2008
Tegoroczny „Tydzień Bibliotek” w tarnowskiej MBP upłynie pod hasłem „Biblioteka miejscem spotkań”, wpleciony zostanie także w jubileusz 100- lecia Tarnowskiej MBP. W programie zaplanowano m.in. wystawy, spotkanie ze Sławomirem Shuty, autorem „Zwału” i „Ruchów” (9 maja), czy tradycyjny kiermasz „Książka dla Biblioteki” – 11 maja w godz. 10:00 – 14:00 na Placu Sobieskiego będzie można zostać darczyńcą biblioteki – do każdej zakupionej książki wklejona zostanie karteczka z nazwiskiem „dobrodzieja”.

Ogloszenie
>

Jak w swym apelu pisze Zarząd Główny Stowarzyszenia Bibliotekarzy Polskich: „Współczesna biblioteka pełni nie tylko tradycyjnie przypisywane jej funkcje gromadzenia, opracowania i udostępniania zbiorów, ale coraz częściej jest miejscem prezentacji twórczości artystycznej, edukacji, doradztwa, rozwoju zainteresowań, czyli przyjaznym miejscem spotkań różnych osób, niekoniecznie czytelników. W dobie coraz częstszego przyswajania treści utworów drogą elektroniczną, bardzo ważne staje się pielęgnowanie i upowszechnianie form działalności książnic, które umożliwiają bezpośredni kontakt człowieka z człowiekiem. (…) Bezpośrednia wymiana wrażeń i poglądów, nie poprzez oglądanie dyskusji w audycjach telewizyjnych, czy nawet anonimowo na forum internetowym, przywraca cenny kontakt międzyludzki w interesującej interakcji. (...)”

Program:

5 – 7 maja - „Dni otwarte”
MBP, ul. Krakowska 4 , ul. Staszica 6 oraz filie na terenie miasta - w godz. 9.00 - 15.00 zapraszają zwiedzających m.in. do zapoznania się pracą działów wewnętrznych: Gromadzenia, Opracowania i Konserwacji Księgozbioru, Działu Terenowego, Oddziału Starych Druków, Działu Instrukcyjno – Metodycznego, Działu Komputeryzacji, Działu Informacyjno – Wydawniczego.

8 maja (czwartek) – MBP, ul. Krakowska 4
* Spotkanie pracowników Biblioteki z Prezydentem m. Tarnowa, przedstawicielami Rady Miejskiej i zaproszonymi Gośćmi – godz. 13.00
* „Sto książek na 100-lecie” - przekazanie funduszy na zakup wybranych książek -finał akcji zainicjowanej przez Filię Nr 13 (szukanie sponsorów wspierających zakup nowości dla poszczególnych filii).W przypadku Filii Nr 13 został nim Karpacki Operator Systemu Dystrybucyjnego.
* Otwarcie wystawy ekslibrisów artysty grafika Jerzego Napieracza – Galeria Niebieska godz. 14.00

9 maja (piątek )– MBP, Czytelnia Naukowa, ul. Krakowska 4
* Sławomir Shuty w MBP – spotkanie z autorem „Zwału” i „Ruchów” - godz. 18:00
Urodzony w 1973 r., zdeklarowany miłośnik Nowej Huty (stąd artystyczny pseudonim „Shuty”), pisarz i performer, z wykształcenia jest ekonomistą po krakowskiej Akademii Ekonomicznej. Pracując w banku, jako przedstawiciel handlowy, logistyk i magazynier, kapitalizm korporacyjny poznał od podszewki. I postanowił z nim walczyć. Za pomocą drukowanych w „Rastrze”, „Lampie i iskrze Bożej” i kwartalniku „Ha!art” manifestów antykonsumpcjonistycznych, zdjęć i filmów undergroundowych, czy biczując się parówkami w hipermarkecie podczas performance’ów organizowanych przez jednoosobowy Cyrk Shuty, zwany też przez artystę „błazenadą na żywo”.
Jako pisarz zadebiutował w 1999 r. tomem opowiadań „Nowy wspaniały smak”, dalej był „Bełkot” (2001), „Cukier w normie” (2002) i powieść internetowa „Blok". W 2003 wydał „Zwał”. Najnowsza powieść „Ruchy” (2008) w której autor tym razem odrealnił swoją prozę i uciekł w baśniową groteskę reklamowana jest jako najbardziej nieprzyjemna książka sezonu: jadowita, szalona i demaskatorska ma być „powieścią antykorporacyjną”, „o pokoleniu straconym inaczej, bo w trybach kapitalistycznej rzeczywistości”.

11 maja ( niedziela) – „Książka dla Biblioteki” - Plac Sobieskiego, godz. 10:00 –14:00
Kiermasz książek zorganizowany we współpracy z księgarniami. Każdy czytelnik zakupujący książkę dla Biblioteki zostanie odnotowany w na liście darczyńców, sponsorów, która jest od października 2003 r. prowadzona na stronie internetowej MBP. Do zakupionych przez czytelników książek wklejane będą specjalne naklejki z nazwiskiem darczyńcy. Podczas kiermaszu czynny także będzie punkt sprzedaży wydawnictw własnych MBP.

Tydzień Bibliotek w poszczególnych działach i filiach:

Oddział Dla Dzieci i Młodzieży, ul. Staszica 6
„Biblioteka niczym ogród” - propagowanie 100-lecia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnowie, zachęcanie do uczestnictwa w konkursie „100 cytatów na 100-lecie MBP”- tworzenie, wyszukiwanie ciekawych haseł, cytatów o Bibliotece, organizowanie i przyjmowanie wycieczek młodzieży szkolnej, podczas których prezentowana będzie różnorodna działalność Biblioteki.
Filia nr 2, ul. Gumniska 25
5–12 maja - „Biblioteka miejscem spotkań” - wystawa literacko-plastyczna z okazji obchodów Tygodnia Bibliotek. Zaprezentowane zostaną pozycje książkowe ze wszystkich działów a towarzyszyć temu będzie odpowiednia oprawa plastyczna i informacje tekstowe. 6 maja, godz. 11:00 - Pogadanka dla dzieci z Przedszkola Nr 13 w Tarnowie dotycząca funkcjonowania biblioteki i zwiedzania wystawy plastycznej „Tańcowała igła z nitką”.
Filia nr 3, ul. Pracy 4 c
8 maja - 28 lipca - wystawa literacko-plastyczna „Drzewo życzeń dla bibliotekarzy. „Postawy moralne w literaturze dziecięcej” - prelekcje dla przedszkoli.
„Poranki w bibliotece” - cykl pogadanek dla przedszkoli i szkół podstawowych na temat korzystania z biblioteki publicznej.
Filia nr 5, ul. Zagumnie 25
5 maja - „Źródła informacji w bibliotece – katalogi”- lekcja biblioteczna dla uczniów kl. IV Szkoły Podstawowej nr 10.
9 maja - „Jestem czytelnikiem” – uroczyste pasowanie dzieci kl. „O” z Przedszkola Publicznego nr 5, na czytelników biblioteki (zwiedzanie, przypomnienie o zasadach zachowania w bibliotece, zwrócenie uwagi na poszanowanie książek, wyrabianie u dzieci prawidłowych nawyków czytelniczych).
Filia nr 7, ul. Błotna 2
7 maja, godz. 10:00 - „Biblioteka przyjazna dzieciom” – zajęcia edukacyjno-literackie dla dzieci z Publicznego Przedszkola Nr 27 połączone z pasowaniem na czytelników biblioteki.
9 maja godz. 11:30 - „Książka wśród nas – zarys dziejów książki od papirusu do komputera” - lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV NNSP.
9 maja godz. 12:30 - „Komputer czy książka – co wybrać?” – pogadanka dla uczniów klasy V NNSP.
12 maja, godz. 11:30 - „Kapelusz pełen marzeń” – zabawy z wierszami Wandy Chotomskiej połączone z literackimi zgadywankami i krzyżówkami dla dzieci z świetlicy NNSP.
Filia nr 8, ul. Traugutta 1
Quiz dla gimnazjalistów przygotowany specjalnie na Tydzień Bibliotek pt. „ABC biblioteki”.
Filia nr 9, ul. Krzyska 116
Kolejna wystawa z cyklu „Hobby naszych czytelników”: prezentacja dorobku plastycznego Pani Magdaleny Honkisz-Latawskiej.
Wizyty dzieci przedszkolnych i szkolnych. pogadanki i lekcje biblioteczne na temat biblioteki, jej funkcjonowania i zbiorów.
Filia nr 12, ul. Klikowska 6
12 maja, godz. 16.00 - Spotkanie organizacyjne Klubu Młodego Recenzenta. Klub skupiał będzie uczniów gimnazjum interesujących się literaturą, lubiących czytać i mających „lekkie pióro”. Spotkania będą odbywały się raz w miesiącu .Zadaniem „klubowiczów” będzie napisanie krótkiej recenzji uprzednio wybranej książki. Najlepsze prace zostaną nagrodzone i umieszczone na stronie internetowej Biblioteki.
Filia nr 13, ul. Starodąbrowska 4
7 maja, godz.16.00 - wieczór poetycki pt. „Lux in tenebris-światlo w ciemnościach”, z udziałem członków Klubu „13” oraz innych gości. Spotkanie będzie miało na celu promocję twórczości młodych poetek: Karoliny Kleszyk, Kingi Szczerba i Moniki Bochenek będących czytelniczkami biblioteki. W trakcie wieczoru z nastrojowa muzyką w tle, czytaniu wierszy jednocześnie towarzyszyć będzie pokaz slajdów z ilustracjami oddającymi treść, emocje i zamysł twórców poezji.
W ramach cyklicznych spotkań Filię odwiedzą dzieci z Przedszkola nr 6, które zapoznają się z księgozbiorem i pracą bibliotekarza, będącymi tematem wykonywanych później przez nich ilustracji.
Cykl lekcji bibliotecznych dla dzieci i młodzieży z okolicznych szkół i przedszkoli, w celu zapoznania ich z funkcjonowaniem biblioteki, z księgozbiorem, pracą bibliotekarza, z ciekawymi ofertami i formami pracy oraz z zasadami korzystania z biblioteki.
Filia nr 17, ul. Westerplatte 8
5-9 maja, godziny otwarcia Biblioteki – „Windows krok po kroku” – otwarte spotkania dla starszych osób, propagujące łatwość obsługi komputerów w Klubie e –Seniora.
5-9 maja, godziny otwarcia Biblioteki – „Rozmowy o książkach – fascynacje literackie” - spotkania z czytelnikami, wpisy do kroniki bibliotecznej.
7 maja, godz. 10:00 - „Biblioteka mojego wieku” ekspozycja ciekawych książek popularno-naukowych znajdujących się w zbiorach „F-17”, połączona z lekcją biblioteczną dla SP Nr 23.
9 maja, godz. 10:00 – „Książka paszportem do świata” - lekcja biblioteczna dla dzieci ze SP Nr 23, dotycząca wiadomości o świecie, zdobywanych dzięki czytaniu książek podróżniczych oraz przygodowych.
Filia nr 18, ul. Romanowicza 38
Wystawa: „Obrazy słowem malowane”.
Kącik Misia Uszatka: „Przedszkolaki tęgie głowy piszą bajkę swemi słowy” – zajęcia literacko-plastyczne dla dzieci (Tytuł bajki: Zaczarowana biblioteka). Celem wymyślonej przez pracowników biblioteki zabawy jest sprawienie, aby dzieci spojrzały na bibliotekę jak na miejsce wielofunkcyjne (centrum multimedialne - zgodnie ze współczesnymi trendami) i przede wszystkim miejsce „magiczne”, „zaczarowane”; na miejsce, w którym można uzyskać odpowiedź na każde pytanie, (a więc miejsce poznania) i w którym można znaleźć mądre książki, a dzięki nim przenieść się do zupełnie innej rzeczywistości (miejsce doświadczania tego, co niezwykłe). Jedynymi rekwizytami, niezbędnymi do przeprowadzenia zajęć, będą dwie tablice wielkiego formatu oraz kolorowe flamastry. Wszystkie dzieci, zgromadzone w Kąciku Misia Uszatka, wcielą się w role narratorów: wymyślą głównych bohaterów, opiszą tytułową bibliotekę, stworzą baśniową fabułę. Ale na tym nie koniec. Jedna z tablic stanie się niezwykle istotna: spośród uczestników naszych zajęć wyłoniony zostanie jeden ilustrator (lub kilku ilustratorów), który w trakcie rozwijania się opowieści będzie interpretował ją za pomocą rysunku. Na drugiej tablicy zapisana zostanie opowiedziana przez dzieci historię. Zakończywszy pracę nad bajką, bibliotekarze chcą uświadomić dzieciakom, że to im należy się miano autorów spisanej właśnie opowieści. W ten sposób powstanie nie tylko nowa bajka, ale także nowa książka - książka stworzona dla dzieci przez dzieci...

W 2004 r. Miejska Biblioteka Publiczna została wyróżniona w „Konkursie na najlepszy projekt programu działań w Tygodniu Bibliotek” organizowanym przez Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
jestem za
jestem przeciw
nie mam zdania
[Zobacz wyniki]
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947