To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Budżetowe (r)ewolucje    -   16/5/2008
Niemało zmian wprowadzili radni w uchwale budżetowej podczas czwartkowej sesji. Jak już pisaliśmy, zwiększono plan dochodów o 795.875 zł, zaś wydatków o 5.249.448 zł. Dochody zwiększone zostały z tytułu m.in. nagrody Eko-Prix (150 tys. zł) i środków pozyskanych ze źródeł zewnętrznych. Natomiast wśród wydatków, kwota 3.863.573 zł to „wolne środki” wprowadzone na realizację różnych zadań – głównie remontów, adaptacji, przebudów, ale też i przeznaczone na przedsięwzięcia takie jak „Dni Tarnowa” – kwota 506 tys. zł.

Ogloszenie

I to właśnie w przypadku sumy przeznaczonej na odbywające się co dwa lata „Dni Tarnowa” radni mieli największe zastrzeżenia, uważając, iż jest to kwota zbyt wielka (pisać będziemy o tym w odrębnej wiadomości). Ostatecznie jednak uchwałę przyjęto.
Wśród rozmaitych budżetowych zmian uwagę zwracają m.in. zmiany w dziale „Transport i łączność” – tu wydatki rosną o 1 mln 300 tys. zł (przede wszystkim drogi); ponad 481 tys. zł więcej pochłonie administracja publiczna (w tym np. 200 tys. to „promocja jednostek samorządu terytorialnego”). Blisko 434 tys. zł więcej pójdzie z przeznaczeniem na „Oświatę i wychowanie” (przy zwiększeniu planowanych wpływów o ponad 133 tys. zł, głównie z tytułu środków na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskanych z innych źródeł). Z kolei wydatki w dziale „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” wydatki rosną o przeszło 702 tys. zł (przy zwiększeniu planowanych wpływów o ponad 202 tys. zł); „Kultura fizyczna i sport” to wzrost wydatków o 1 mln, 33 tys. zł, „Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” – 285 tys. zł; najmniejszy wzrost wydatków nastąpił w działach: „Ochrona zdrowia” – 590 tys., „Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (żłobki, rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych) – 130 tys. zł – z czego 30 tys. na rehabilitację, „Edukacyjna opieka wychowawcza” – ponad 109 tys. zł – ale przy wzroście wpływów o przeszło 103 tys. zł (planowane środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących pozyskane z innych źródeł) oraz „Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” – 70 tys. zł, z przeznaczeniem dla Policji.

Za poszczególnymi wydatkami kryją się m.in. takie inwestycje jak: modernizacje dróg (budowa ronda), odnowienie zabytkowego budynku Pałacu Ślubów (60 tys. zł), zakup samochodów dla Komendy Policji w Tarnowie (wspomniane 70 tys. zł), boiska szkolne (SP nr 14), modernizacje (Przedszkole nr 26), przebudowa hali sportowej (Zespół Szkół Licealno – Zawodowych nr 1), zakup lampy do aparatu RTG przez Mościckie Centrum Medycznej (90 tys. zł), przebudowa WTZ Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego, zabezpieczenie muru – skarpy (ul. Zakątna 9 – Bernardyńska 16, zagospodarowanie zieleni na placu Sienkiewicza, kompleks boisk przy ZSO nr 1 (całe 1 mln 33 tys. zł) i inne – w tym inwestycje związane ze służbą zdrowia. Ponadto remontu doczeka się Pomnik Nieznanego Żołnierza (100 tys. zł), kolejne 100 tys. przeznaczono na prace remontowe, konserwatorskie i rekonstrukcyjne cmentarza wojennego przy ul. Chyszowskiej.
Zwiększono także m.in. koszt zadania na „Program Polsko – Niemieckiej Współpracy Młodzieży”; wzrosła również, choć nieznacznie bo o 6 tys. zł dotacja dla Pałacu Młodzieży, o 25 tys. zł – dotacja dla Tarnowskiego Teatru, 20 tys. – dla BWA, 105 tys. – dla TCK i o 2 tys. – dla MBP.

Warto jeszcze wspomnieć o przykładowych dochodach – np. oprócz środków pozyskiwanych ze źródeł zewnętrznych przez poszczególne jednostki, 150 tys. zł przyniosi nagroda Eko- Prix zdobyta przez Tarnów w konkursie WFOŚiGW „Ekologiczna gmina województwa małopolskiego” – większa część tej sumy pójdzie właśnie na zagospodarowanie placu Sienkiewicza, reszta na realizację programów o nazwach „Otwarte drzwi” oraz „Greening Smes”; resztę dochodów stanowią dotacje.

Ostatecznie, po tych zmianach, planowane dochody budżetu wynoszą 371.228.968 zł, zaś wydatki – 404.815.677 zł. Deficyt wyniesie zatem 33.586.709 zł i pokryty ma zostać z pożyczek i kredytów.
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?

Warning: mysql_connect() [function.mysql-connect]: Unknown MySQL server host 'mysql5-3.premium' (1) in /home/intarnet/www/www1.atlas.okay.pl/poll/include/class_mysql.php on line 32
Connection Error
MySQL Error : Connection Error
Error Number: 0 
Date    : Wed, January 19, 2022 19:25:25
IP     : 54.161.2.204
Browser   : CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/)
Referer   : 
PHP Version : 4.4.9
OS     : Linux
Server   : Apache
Server Name : www.intarnet.pl
Script Name : /www1.atlas.okay.pl/index_full.html