To jest strona archiwalna
   Co to był za portal ?   
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Kampania przeciwko przemocy w rodzinie    -   09/9/2008
KOCHAM. NIE BIJĘ
Tarnowska Policja uczestniczy w rozpoczętej 3 września ogólnokrajowej kampanii, zainicjowanej przez Fundację Krajowe Centrum Kompetencji „KCK”, Komendę Główną Policji oraz MSWiA. Patronat nad kampanią objął Komendant Główny Policji. Potrwa ona do końca października. Kampania ma na celu przeciwdziałanie przemocy w rodzinie i ograniczenie jej skutków, zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy związane z przeciwdziałaniem temu negatywnemu zjawisku, podnoszenie wrażliwości społecznej w tym zakresie, a także podnoszenie poziomu wiedzy obywateli na tematy przemocy domowej i promowanie wartości rodzinnych.

Ogloszenie

Jak informuje rzecznik prasowy KMP w Tarnowie Ola Żabińska, w kampanię włączyli się przedstawiciele świata kultury, w tym znani polscy aktorzy - Maria Seweryn, Anna Dereszowska, Magdalena Różyczka, Zbigniew Zamachowski, Tomasz Karolak, Rafał Królikowski a także, Marcin Prokop, Maciej Kurzajewski, Beata Chmielowska-Olech i Dorota Zawadzka, którzy wystąpili w spotach informacyjnych wraz ze swoimi dziećmi. Ponadto informacje zawarte na bilbordach, plakatach i ulotkach, za pośrednictwem Ministerstwa Edukacji trafiają do placówek oświatowych w całym kraju.
Ważnym i nieodłącznym elementem kampanii jest telefon zaufania dla ofiar dotkniętych przemocą, obsługiwany przez pracowników Fundacji Krajowe Centrum Kompetencji „KCK”. Pod numerem 0 801 109 801 zgłaszać można przypadki przemocy domowej, a wszelkie sytuacje wymagające nagłej interwencji przekazywane są właściwej miejscowo jednostce Policji.
Kampania ma promować wzorce życia rodzinnego oparte na wzajemnej pomocy, szacunku, partnerstwie, umiejętności rozwiązywania problemów i konfliktów bez przemocy, zacieśnianie współpracy instytucji świadczących pomoc prawną, psychologiczną i socjalną dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie oraz zwiększenie skuteczności procedury Niebieskiej Karty.
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.73 % (1094)
  jestem za 38.95 % (793)
  nie mam zdania 7.32 % (149)
Wszystkich głosów: 2036
 © 2003-2012(2015) Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl