Już wkrótce portal w nowej formule
  Reklama i mecenat  
Najnowsze informacje
Zapraszamy, promujemy
Reklama
PŁATNE OGŁOSZENIA i REKLAMY
» PROMUJ się w inTARnecie (oferta)
Reklama
Reklama
Reklama
InTARnet poleca
» ZBK F.Machowski
» Dr Jacek Roik - nowy adres www!
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Źródło: inTARnet.pl
  
   Podatki z preferencjami dla mieszkańców    -   16/9/2010
W Tarnowie wzrosną podatki
Na rok 2011 tarnowski magistrat zaproponował wzrost stawek podatkowych r. o około 2,6 % w stosunku do obowiązujących w 2010 r. Jak czytamy w komunikacie, wzrost ten jest równy wzrostowi stawek maksymalnych ogłoszonych przez ministra finansów i jest porównywalny ze wzrostem dokonanym w roku poprzednim. -To nie podatki decydują o atrakcyjności inwestycyjnej miasta, ale przede wszystkim inne kryteria - mówił na wczorajszej (15 września) konferencji prasowej prezydent Tarnowa Ryszard Ścigała. Wzrost podatków w najmniejszym stopniu dotknie osoby nie prowadzące działalności gospodarczej. O wszystkim zadecydują jednak radni, podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta.

Ogloszenie

Jak czytamy w komunikacie magistratu, wzrost stawek o proponowaną wartość to konsekwencja prowadzonej polityki mającej na celu stały stopniowy wzrost stawek podatkowych o wartość nie przekraczającą poziomu inflacji ale równocześnie zapewniającą zwiększenie wpływów do budżetu miasta na poziomie umożliwiającym realizację zaplanowanych inwestycji. Należy podkreślić, że na rok 2011 przypadają największe obciążenia finansowe z tytułu inwestycji objętych wieloletnim planem inwestycyjnym obejmującym lata 2008-2013.

Przy konstrukcji stawek podatkowych na rok 2011 przyjęto następujące założenia:
1) mieszkańcy Tarnowa, nie prowadzący działalności gospodarczej nie zostaną objęci podwyżką stawki od metra kwadratowego gruntu, która pozostanie na tym samym poziomie co w 2010 r. Natomiast wzrost stawki od metra kwadratowego budynku mieszkalnego zaplanowano na 0,01 zł. Wzrost ten nie powinien w jakikolwiek znaczący sposób wpłynąć na wydatki domowe,
2) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą zaproponowano następujący wzrost stawek:
-od metra kwadratowego budynku o 0,48 zł,
-od metra kwadratowego budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym o 0,21 zł.,
-od metra kwadratowego budynku zajętego na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdrowotnych o 0,11 zł.,
-od metra kwadratowego gruntu o 0,02 zł.,
Dla budynków pozostałych podniesiono stawkę o 0,09 zł.

Generalną zasadą, którą kierowano się przy ustalaniu nowych stawek podatkowych był ich wzrost o około 2,6 % korygowany koniecznością zaokrąglenia stawek podatkowych do pełnych dziesiątek groszy. Wzrost ten utrzymujący się na poziomie wzrostu inflacji zapewni miastu w 2011 r. większe wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, a równocześnie nie powinien spowodować zbyt wielkiego wzrostu obciążenia dla podatników w szczególności nie prowadzących działalności gospodarczej. Należy podkreślić, że w roku 2010 stawki obowiązujące w naszym mieście były niższe niż w większości porównywalnych wielkością miast.

”Proponowany wzrost stawek uwzględnia zarówno interesy podatników nie powodując ich znaczącego obciążenia z tego tytułu, a równocześnie spowoduje wzrost globalnej wartości dochodów budżetowych o około 1,1 miliona złotych w skali roku. Uzyskane dzięki temu środki pozwolą zabezpieczyć narastające inwestycyjne potrzeby finansowe miasta.” - czytamy w komunikacie.
Co bardzo ważne, projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na terenie Miasta Tarnowa został poddany konsultacji w trybie uchwały NR LII/668/2010 Rady Miejskiej w Tarnowie z dnia 24 czerwca 2010 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji. Konsultacja została przeprowadzona poprzez podanie na stronach Biuletynu Informacji Publicznej treści projektu uchwały wraz z podaniem terminu oraz wskazaniem miejsca gdzie należy składać uwagi i wnioski do projektu. Termin konsultacji ustalono od dnia 2 września do dnia 9 września br. W terminie tym do siedziby Urzędu Miasta Tarnowa nie wpłynęły żadne uwagi oraz wnioski dotyczące projektu uchwały.
Ponadto propozycję stawek podatkowych na 2011 rok omówiono podczas XIV Tarnowskiego Forum Przedsiębiorczości. W trakcie dyskusji zgłoszono uwagi, które zostaną poddane analizie w toku dalszych prac nad projektem uchwały.
MP
Sonda inTARnetowa
 
A to czytałeś ?
Czy sądzisz o komercjalizacji tarnowskiej służby zdrowia ?
  jestem przeciw 53.78 % (1075)
  jestem za 38.82 % (776)
  nie mam zdania 7.40 % (148)
Wszystkich głosów: 1999
 © 2003-2012 Tarnów ON-LINE

Kontakt z redakcją/administratorem:
Tarnowski Obywatelski Portal Internetowy inTARnet.pl
redakcja@intarnet.pl, tel. kom. 662 930 947